Tips vid byte av projektorlampa

- Kan jag byta projektorlampa själv?

Absolut, tanken med lampmodulen är att man som användare ska kunna byta ut denna själv när det är dags för lampbyte.
Vi rekommenderar alltid att man följer anvisningarna i manualen som följer med projektorn. Saknas manualen så brukar den finnas tillgänglig som pdf på respektive tillverkares hemsida.

Vanligtvis byter man ut projektorlampan genom att öppna en lucka och lossa på skruvarna som håller fast lampmodulen. Använd handtaget som finns och dra försiktigt ut modulen. Den nya lampmodulen ska vara identisk och monteras på samma sätt. Se till att kontakten på lampmodulen sammankopplas med projektorns kontakt. Kontakterna brukar vara fixerade och ska enkelt kopplas ihop när lampan monteras rätt.

Tips vid lampbytet

- Projektorn ska vara bortkopplad från ström genom att strömsladden kopplas ur
- Följ anvisningarna i manualen
- Kontrollera att benämningar på lamporna är densamma och att lampmodulen ser identisk ut
- Rengör projektorn med tryckluft i samband med lampbytet
- Försök att endast vidröra plasthållaren och inte glaset. Vi rekommenderar att man använder tunna handskar för att undvika fettfläckar och smuts
- När lampan är monterad och ström tillkopplad igen så startar man upp projektorn igen. Nollställ sedan räkneverket i menyn. ( Lamp Hours ) - Vår rekommendation är att man byter hela lampmodulen. Vi kan till flera projektormodeller erbjuda den lösa lampan för montering i befintlig hållare. Detta arbete är lite mer krävande och det är viktigt att lampan monteras korrekt i hållaren för att inte prestandan och livslängden ska påverkas.

Det är dags att byta lampa kort efter att projektorn börjat indikera för lampbyte eller om ljusstyrkan avtagit för mycket. Det kan i många fall vara en god idé att ha en reservlampa på hyllan då en projektorlampa plötsligt kan gå sönder.

En del projektorer hamnar i ett så kallat "låst" läge om lampan gått för länge. Det kan då krävas en manuell återställning efter lampbytet för att projektorn ska börja fungera igen.